Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Saloran Gym Oy / Salora Gym

Salorankatu 5-7, 24240 Salo.

Aleksi Burtsov

aleksi@finnrax.fi

0445562910

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Saloran Gym Oyn verkkopalveluiden käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- Nimi
- Yhteystiedot
- Käyttötiedot
- Muut käyttäjän itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Hanhivaaran Liikuntakeskus / Saloradat Oy:n verkkosivustoa ja verkkopalvelua käyttäessään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-OIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.


Tietosuojalauseke

Saloran Gym Oy / Salora Gym

Henkilötiedot

 • Saloran Gym Oy / Salora Gym, myöhemmin Salora Gym noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Saloradat käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä, ryhmäliikunta-aikataulu ja kulunvalvonta. Käyttäjän tulee antaa Saloran Gym Oy:lle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.

 • Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Saloran Gym Oy:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, mikäli on syytä epäillä, että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.
 • Saloran Gym Oy kerää henkilötietoja, kun täytät liittymislomakkeen ja luot kanta-asiakkuuden, ostat sarjakortin johonkin liikuntapalveluihimme, varaat pelivuoron tai aloitat kurssin. Henkilötietoja kerätään myös, kun asiakas käy kuntosalilla, ryhmäliikunnassa tai avaa jonkin lukijalla varustetuista ovista. Osa yrityksistä vaatii jäsenyyden edellytyksenä raportin henkilöstönsä käynneistä.

Henkilötietojen tallennus

 • Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan WiseNetwork Oy:n palvelimelle asiakasrekisteriin aina liittymisen tai muun palvelun ostamisen yhteydessä, jossa asiakas saa henkilökohtaisen avainkortin tai mobiiliapplikaation Salora Gymille. Salora Gym voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.

Saloran Gym Oy tallentaa seuraavia tietoja

 • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite ja syntymäaika
 • Sähköposti ja puhelinnumero
 • Käyntihistoria
 • Laskutushistoria
 • Verkkolaskukseen tarvittavat tiedot
 • Asiakkaan meille antamat taustatiedot, joita hyödynnetään asiakkaan harjoittelun tueksi
 • Pankki- tai luottokortin numeroita ei tallenneta

Näin suojaamme henkilötietosi

 • Tietoja säilytetään Saloran Gym Oy:n tietokannassa WiseNetwork Oy:n palvelimella, johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan Saloran Gym Oy:n henkilökunnalla ja WiseNetwork Oy:n ylläpidolla.
 • Asiakkaalla on omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus nähdä omat tallennetut perustiedot saloragym.fi omiin tietoihin kirjautumalla.
 • Yrityksessämme olemme kouluttaneet henkilökuntamme toimimaan henkilötietoja kunnioittaen ja järjestelmään pääsy on rajoitettu toimenkuvien mukaan.
 • Yrityksessämme on valittu tietosuoja vastaava, joka valvoo yrityksen johdon kanssa, että sovitut asiat menevät käytäntöön.